Prokop Teper (ex-president)

Mária Hrdličková

Lenka Valentová

Zuzana Valovičová (ex-president)

Sandra Stasinková

Miroslava Šidlovská

Katarína Berkešová

Veronika Pivarčiová

Simona Manzoni

Monika Šoltýsová

Karolína Vnučková

Mária Bieliková Leite

Zuzana Drevenáková

Júlia Kupcová

Kristína Macháčková

Ianko Gubani

Dominika Horňáková

Michal Križan

Tatiana Sokolová

Katarína Kiššová

Paula Prekopová (ex-president)

Michal Švikruha

Oliver Andel

Katarína Mamráková

Petra Kaločayová

Veronika Fraňová

Vladimír Babic

Kamila Kabátová

Janka Romančíková (ex-president)

Michaela Niklová

Andrea Kaštanová

Michal Paluš

Michael André