ESN UKF prijíma nových členov

Chceš získať nové skúsenosti?
Chceš spoznať zahraničných študentov?
Zažiť počas štúdia niečo viac?
Využi svoj voľný čas zmysluplne a staň sa členom organizácie Erasmus Student Network. 

Vyplň formulár a pridaj sa k nám. 

https://goo.gl/forms/qDKq1RSoKf1Yz3g13