On Monday, 27th April was held the water slalom race on the river Nitra. The race was attended by 12 pairs of competitors, three of which were the Erasmus students from Portugal. During the heat all teams could try how they were doing in the water. During the race there were always two pairs competing against each other. Their task was to go to the end of the track which was about 200 m long, then turn around the buoy, return back to the start, and all in the best possible time. Totally five teams turned over during the heat and the race, so the fun was guaranteed. Participants had also snack that was provided by Student Parliament. My task was to translate the instructions to the foreign students and because they were three, I also tried competing with one of them. I think that this event was appealing because the weather was really nice and all participants were relaxed and in a good mood. The idea of the whole event was not to win but to have fun. It was completely free and everyone who wanted to try this unusual activity could come.

 

V pondelok, 27. apríla sa uskutočnili preteky vo vodnom slalome na rieke Nitra. Pretekov sa zúčastnilo 12 súťažnýchpárov, z toho boli tri zahraničnéštudentky z Portugalska. Počas rozplavby si všetkytímy mohli vyskúšať, ako im to na vode pôjde. Počas pretekov stáli vždy dve dvojice proti sebe. Ich úlohou bolo prejsť na koniec dráhy, dlhej približne 200 metrov, oboplávaťbójku a vrátiť sa späť na strát v čonajlepšomčase. Počas rozplavby a pretekov sa podarilo prevrátiťaž piatim dvojiciam, takže o zábavu bolo postarané. Účastníci mali k dispozícii aj občerstveniezabezpečeneštudentským parlamentom. Mojou úlohou bolo prekladať pokyny pre zahraničnéštudentky, a týmpádom, že boli 3, vyskúšal som si súťažiť v kanoe s jednou z nich. Ďalej to bolo zabezpečovanie hudby a po ukončení akcie, vyhlásenievýsledkov a pomáhanie s odpratávaním techniky. Myslím si, že akcia mala svoje čaro, pretoženámvyšlokrásnepočasie, všetci boli uvoľnený a v dobrej nálade. Celámyšlienka nebola o tom vyhrať, ale zabaviť sa. Akcia bola úplne zadarmo a prísť mohol každý, kto si chcel vyskúšať túto netradičnú aktivitu.